Politika privatnosti

Pročitajte našu politiku privatnosti.

Uvod

HT REAL ESTATE d.o.o. NOVI SAD, Mornarska 7, Novi Sad, Republika Srbija, poštuje vašu privatnost.

Molimo vas da pročitate sledeće kako biste saznali više o našoj Politici privatnosti (u daljem tekstu "ova Politika"). Zaštita podataka je za nas od izuzetnog značaja i ova Politika će objasniti kako naša organizacija koristi lične podatke koje prikupljamo od vas kada koristite našu internet stranicu.

Želimo da informišemo širu javnost o prirodi, obimu i svrsi ličnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Takođe, želimo da vas informišemo o pravima koja vam pripadaju.

Definicije najvažnijih pojmova zaštite podataka

Kako bismo osigurali razumevanje ove Politike, prvo želimo da objasnimo korišćenu terminologiju. U ovoj Politici koristimo sledeće pojmove (definicije su preuzete iz Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Evropske unije).

“Lični podaci” znače bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikovano ili identifikovano fizičko lice („subjekt podataka“); identifikovano fizičko lice je ono koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili pomoću jednog ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog fizičkog lica;

“Subjekt podataka” je bilo koje identifikovano ili identifikovano fizičko lice čiji se lični podaci obrađuju od strane kontrolora odgovornog za obradu.

“Obrada” znači bilo koju operaciju ili skup operacija koje se vrše na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, bilo da se vrši automatskim sredstvima, kao što su prikupljanje, beleženje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili promena, preuzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinovanje, ograničenje, brisanje ili uništavanje;

“Ograničenje obrade” znači obeležavanje uskladištenih ličnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti;

“Profilisanje” znači bilo koji oblik automatizovane obrade ličnih podataka koji se sastoji od upotrebe ličnih podataka za ocenjivanje određenih ličnih aspekata u vezi sa fizičkim licem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radni učinak tog fizičkog lica, njegovu ekonomsku situaciju, zdravlje, lične preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje;

“Pseudonimizacija” znači obradu ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uslovom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i podložne su tehničkim i organizacionim merama kako bi se osiguralo da lični podaci nisu pripisani identifikovanom ili identifikabilnom fizičkom licu;

“Kontrolor” znači fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje, samo ili zajedno sa drugima, određuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka; gde svrhe i sredstva takve obrade određuje zakon Unije ili države članice, kontrolor ili specifični kriterijumi za njegovo imenovanje mogu biti propisani zakonom Unije ili države članice;

“Obrađivač” znači fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora;

“Primalac” znači fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo kome se lični podaci otkrivaju, bilo da je treća strana ili ne. Međutim, javni organi koji mogu primiti lične podatke u okviru posebne istrage u skladu sa zakonom Unije ili države članice ne smatraju se primaocima; obrada tih podataka od strane tih javnih organa biće u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka prema svrsi obrade;

“Treća strana” znači fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili telo koje nije subjekt podataka, kontrolor, obrađivač i lica koja su pod neposrednom nadležnošću kontrolora ili obrađivača ovlašćena za obradu ličnih podataka;

“Saglasnost” subjekta podataka znači bilo koji slobodno dat, specifičan, informisan i nedvosmislen izraz volje subjekta podataka kojim on ili ona, izjavom ili jasnim pozitivnim postupkom, izražava pristanak na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju;

Ko smo mi i kako nas kontaktirati?

Mi smo HT REAL ESTATE d.o.o. NOVI SAD i u smislu propisa o zaštiti podataka mi smo Kontrolor.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Politikom, podacima koje čuvamo o vama, ili želite da ostvarite jedno od vaših prava za zaštitu podataka, molimo vas da nas kontaktirate.

Pošaljite nam e-mail na: htre-info@htreal-estate.com

Pozovite nas: +381 (0)21 630 1548

Ili nam pišite na adresu: HT REAL ESTATE d.o.o., Mornarska 7, 21000 Novi Sad, Srbija

Prava subjekta podataka

Želimo da vas uverimo da ste potpuno svesni svih svojih prava za zaštitu podataka. Svaki korisnik ima pravo na sledeće:

Pravo na informisanje – Ovu Politiku objavljujemo kako bismo vas informisali o tome šta radimo sa vašim ličnim informacijama. Trudimo se da budemo transparentni u vezi sa tim kako koristimo vaše podatke.

Pravo na pristup – Imate pravo da od nas zatražite kopije vaših ličnih podataka. Možemo vam naplatiti malu naknadu za ovu uslugu.

Pravo na ispravku – Imate pravo da zatražite od nas ispravku bilo koje informacije za koju verujete da je netačna. Takođe imate pravo da zatražite od naše kompanije da dopuni informacije za koje verujete da su nepotpune.

Pravo na brisanje – Imate pravo da zatražite od nas brisanje vaših ličnih podataka, pod određenim uslovima.

Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo da zatražite od nas ograničenje obrade vaših ličnih podataka, pod određenim uslovima.

Pravo na prigovor na obradu – Imate pravo da se usprotivite našoj obradi vaših ličnih podataka, pod određenim uslovima.

Pravo na prenosivost podataka – Imate pravo da zatražite od nas prenos podataka koje smo prikupili na drugu organizaciju, ili direktno vama, pod određenim uslovima.

Prava u vezi sa automatizovanim donošenjem odluka i profilisanjem – Slobodni ste da zatražite pregled automatizovane obrade ako verujete da se pravila ne poštuju.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ostvarivanjem jednog od vaših prava za zaštitu podataka, molimo vas da nas kontaktirate.

Podaci koje možemo prikupljati od vas i podaci koje nam dajete

Možemo prikupljati informacije od vas jer imamo pravni razlog (dozvoljeno zakonom ili na osnovu ugovora) da prikupljamo te informacije, ili zato što ste nam dali saglasnost da to učinimo u određenu svrhu.

Možete nam dati informacije o sebi sa vašom saglasnošću, na primer:

 • Popunjavanjem formulara ili slanjem e-maila

Ove informacije mogu biti lične, finansijske, obrazovne ili vezane za vašu radnu istoriju.

Možete nam dati informacije iz pravnih razloga, kao što je sklapanje ugovora sa nama, kada kupujete robu ili usluge od nas, ili kada se zapošljavate u našoj kompaniji.

Podaci koje prikupljamo

Ako posetite našu veb stranicu, možemo automatski prikupljati informacije o vama, na primer:

 • Tehničke informacije
 • IP adrese
 • Informacije o vrsti uređaja koji koristite za povezivanje sa našom veb stranicom
 • Koje delove naše veb stranice klikćete i koliko dugo gledate našu veb stranicu

Veb stranica HT REAL ESTATE prikuplja niz opštih podataka i informacija kada korisnik ili automatizovani sistem pozove veb stranicu. Ovi opšti podaci i informacije se čuvaju u server log fajlovima. Prikupljeni mogu biti: (1) tipovi i verzije pregledača, (2) operativni sistem koji koristi pristupni sistem, (3) veb stranica sa koje pristupni sistem dolazi na našu veb stranicu (tzv. refereri), (4) pod-veb stranice, (5) datum i vreme pristupa internet stranici, (6) internet protokol adresa (IP adresa), (7) internet servis provajder pristupnog sistema i (8) bilo koji drugi slični podaci i informacije koji se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacione tehnologijske sisteme.

Korišćenjem ovih opštih podataka i informacija, HT REAL ESTATE ne donosi nikakve zaključke o korisniku. Umesto toga, ove informacije su potrebne da bi se (1) ispravno isporučio sadržaj naše veb stranice, (2) optimizovao sadržaj naše veb stranice kao i njeno oglašavanje, (3) osigurala dugoročna održivost naših informacionih tehnologijskih sistema i tehnologije veb stranice, i (4) obezbedile informacije potrebne organima za sprovođenje zakona za krivično gonjenje u slučaju sajber-napada. Stoga, HT REAL ESTATE analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički, sa ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg preduzeća, i da bi se obezbedio optimalan nivo zaštite ličnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci iz server log fajlova se čuvaju odvojeno od svih ličnih podataka koje pruži korisnik.

Kako ćemo koristiti vaše podatke?

Prikupljamo vaše podatke kako bismo mogli:

 • Obradili vašu narudžbinu i upravljali vašim nalogom.
 • Slali vam e-poštu sa posebnim ponudama za druge proizvode i usluge za koje mislimo da bi vam se mogli svideti.
 • Za druge marketinške i/ili poslovne aktivnosti.

Ako se složite, podelićemo vaše podatke sa našim partnerskim kompanijama kako bi vam one mogle ponuditi svoje proizvode i usluge.

Kako i koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Bezbedno čuvamo vaše podatke na sigurnim i zaštićenim lokacijama (serveri itd.).

Zadržavaćemo vaše lične informacije ne duže nego što je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici, osim ako produženje perioda čuvanja nije zakonom zahtevano ili dozvoljeno. Čuvaćemo vaše lične informacije:

 • Onoliko dugo koliko to zakon zahteva
 • Dok više nemamo valjan razlog za njihovo čuvanje
 • Dok ne zatražite da prestanemo da ih koristimo

Period čuvanja podataka može varirati u zavisnosti od scenarija, proizvoda i usluge. Kada svrha bude ostvarena, izbrisaćemo vaše lične informacije.

Šta su kolačići?

Naše internet stranice koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju u računarskom sistemu putem internet pregledača.

Mnoge internet stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže tzv. kolačić ID. Kolačić ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova pomoću kojih internet stranice i serveri mogu biti dodeljeni specifičnom internet pregledaču u kojem je kolačić sačuvan. Ovo omogućava posećenim internet stranicama i serverima da razlikuju pojedinačne pregledače podataka od drugih internet pregledača koji sadrže druge kolačiće. Specifični internet pregledač može biti prepoznat i identifikovan korišćenjem jedinstvenog ID-a kolačića.

Za više informacija, posetite allaboutcookies.org.

Kako koristimo kolačiće?

Korišćenjem kolačića, možemo vam kao korisnicima naše veb stranice pružiti usluge koje su korisnički prihvatljivije i koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj veb stranici mogu se optimizovati sa korisnikom na umu. Kolačići nam omogućavaju, kao što je prethodno pomenuto, da prepoznamo korisnike naše veb stranice. Svrha ovog prepoznavanja je da vam olakšamo korišćenje naše veb stranice. Korisnik veb stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupi veb stranici, jer to preuzima veb stranica, i kolačić se tako čuva na računarskom sistemu korisnika.

Kolačić se koristi za čuvanje ličnih informacija, kao što su vreme pristupa, lokacija sa koje je pristup izvršen i učestalost poseta našoj veb stranici od strane korisnika. Sa svakom posetom našoj internet stranici, takvi lični podaci, uključujući IP adresu internet pristupa korišćenu od strane korisnika, mogu ili će biti preneti na server u inostranoj zemlji, uključujući Sjedinjene Američke Države.

Kako upravljati kolačićima?

Možete u bilo kom trenutku sprečiti postavljanje kolačića putem naše veb stranice pomoću odgovarajuće postavke u internet pregledaču koji koristite, i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Dalje, već postavljeni kolačići mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku putem internet pregledača ili drugih softverskih programa. Ovo je moguće u svim popularnim internet pregledačima.

Ako deaktivirate postavljanje kolačića u internet pregledaču koji koristite, sve funkcije naše veb stranice možda neće biti potpuno upotrebljive.

Naša veb stranica ima dve opcije u vezi sa vrstom kolačića. Možete izabrati da prihvatite sve kolačiće klikom na posvećeno dugme ili samo neophodne (funkcionalne) klikom na X, uklanjajući baner na bilo koji način.

Politike privatnosti drugih sajtova

Na ovoj veb stranici, kontrolor može integrisati komponente preduzeća, tj. društvenih mreža i/ili usluga za analitiku veba i/ili usluga za oglašavanje i/ili usluga za blogovanje/mikroblogovanje (npr. Google proizvodi, LinkedIn, Twitter, YouTube itd.).

Ove komponente vam omogućavaju kreiranje privatnih profila, postavljanje fotografija i umrežavanje putem zahteva za prijateljstvo; ili prikupljanje, sakupljanje i analizu podataka o ponašanju posetilaca veb stranica; ili omogućavaju oglašivačima da postavljaju oglase u vašim rezultatima pretrage i oglasnim mrežama.

Sve politike privatnosti "drugih sajtova" su van kontrole kontrolora i primenjuju se u skladu sa njihovim politikama privatnosti. Stoga, HT REAL ESTATE vas podstiče i savetuje da posetite njihove sajtove kako biste se bolje upoznali sa njihovim politikama.

Pretplata na naše biltene

Na veb stranici HT REAL ESTATE, korisnicima je data mogućnost da se pretplate na bilten našeg preduzeća. Unosna maska koja se koristi u ovu svrhu određuje koje lične podatke prenosi korisnik, kao i kada se bilten naruči od kontrolora.

HT REAL ESTATE redovno informiše svoje kupce i poslovne partnere putem biltena. Bilten preduzeća može se primiti samo ako (1) korisnik ima važeću e-mail adresu i (2) korisnik se registruje za slanje biltena. Potvrđujući e-mail biće poslat na e-mail adresu registrovanu od strane korisnika prvi put za slanje biltena, iz pravnih razloga, u proceduri dvostruke potvrde (double opt-in). Ovaj potvrđujući e-mail se koristi za dokazivanje da li je vlasnik e-mail adrese kao korisnik ovlašćen za primanje biltena.

Tokom registracije za bilten, takođe čuvamo IP adresu računarskog sistema koju je dodelio internet servis provajder (ISP) i koju je korisnik koristio u trenutku registracije, kao i datum i vreme registracije. Prikupljanje ovih podataka je neophodno da bi se razumelo (moguće) zloupotrebe e-mail adrese korisnika u kasnijem periodu, i stoga služi cilju pravne zaštite kontrolora.

Lični podaci prikupljeni kao deo registracije za bilten koristiće se samo za slanje našeg biltena. Pored toga, pretplatnici na bilten mogu biti obavešteni putem e-maila, sve dok je to neophodno za rad usluge biltena ili registracije u pitanju, kao što bi to moglo biti u slučaju promena u ponudi biltena ili u slučaju promene tehničkih okolnosti. Neće biti prenosa ličnih podataka prikupljenih od strane usluge biltena trećim stranama. Pretplata na naš bilten može biti otkazana od strane korisnika u bilo kom trenutku. Saglasnost za čuvanje ličnih podataka, koju je korisnik dao za slanje biltena, može biti povučena u bilo kom trenutku. U svrhu povlačenja saglasnosti, odgovarajući link se nalazi u svakom biltenu.

Praćenje biltena

Bilten HT REAL ESTATE sadrži tzv. piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika ugrađena u takve e-mailove, koji se šalju u HTML formatu kako bi omogućili zapisivanje i analizu log fajlova. Ovo omogućava statističku analizu uspeha ili neuspeha online marketinških kampanja. Na osnovu ugrađenog piksela za praćenje, HT REAL ESTATE može videti da li i kada je korisnik otvorio e-mail i koje linkove u e-mailu su korisnici otvorili.

Takvi lični podaci prikupljeni u pikselima za praćenje sadržanim u biltenima se čuvaju i analiziraju od strane kontrolora kako bi se optimizovalo slanje biltena, kao i da bi se sadržaj budućih biltena još bolje prilagodio interesima korisnika. Ovi lični podaci neće biti prosleđeni trećim stranama. Korisnici imaju pravo da u bilo kom trenutku povuku odgovarajuću zasebnu izjavu o saglasnosti izdatu putem procedure dvostruke potvrde (double opt-in). Nakon povlačenja, ovi lični podaci će biti izbrisani od strane kontrolora. HT REAL ESTATE automatski smatra povlačenje prijema biltena kao povlačenje saglasnosti.

Promene naše politike privatnosti

Ovu Politiku redovno pregledamo i ažuriramo na ovoj veb stranici. Ova politika privatnosti je poslednji put ažurirana 15. juna 2020. godine.